ISO certificering meerwaarde

Meerwaarde ISO certificering

Een ISO certificaat kan worden gezien als een efficiënt hulpmiddel voor zowel intern als extern gebruik. De internationale erkenning en de toenemende vraag van klanten en opdrachtgevers zorgen dat u onderscheidt kunt maken en het certificaat optimaal kunt benutten.

VOORDELEN OM SAMEN TE WERKEN MET EEN ISO-GECERTIFICEERD BEDRIJF

Steeds vaker geven opdrachtgevers de voorkeur enkel samen te werken met ISO gecertificeerde bedrijven. Deze voorkeur heeft onder andere te maken met de processen, structuren en efficiency die ISO biedt. Daarnaast is het een internationaal erkende norm wat u kansen geeft op de internationale markt. Kortom ISO wordt steeds belangrijker voor u als bedrijf! 

WAT IS DE MEERWAARDE VAN EEN ISO-CERTIFICERING?

Met een ISO-certificaat toont u aan, aan alle eisen van de ISO-norm te voldoen. Hiermee kan het certificaat een zeer waardevol communicatiemiddel zijn. Bovendien laat een organisatie zien waarde te hechten aan:

 • Vanuit intern oogpunt – Middels ISO worden processen geoptimaliseerd, structuur aangebracht en wordt de efficiency verhoogt. Daarnaast worden risico’s in kaart gebracht en kan er, indien noodzakelijk, tijdig worden gehandeld. Voor het management is ISO een hulpmiddel welke een grote rol speelt bij de optimalisatie van uw organisatie.
 • Klanttevredenheid – klanttevredenheid speelt een zeer belangrijke rol binnen ISO. Ook hier staat het optimaliseren en verbeteren van uw service, klachten afhandeling en het in kaart brengen van kansen. Met het ISO certificaat u zien dat klanttevredenheid een belangrijk onderdeel is binnen uw organisatie.
 • Onderscheidt in de markt – een ISO-certificering kan vertrouwen geven aan nieuwe klanten/ opdrachtgevers. Op deze manier maakt u het onderscheidend ten opzichte van concurrenten die geen ISO-certificering hebben.
 • Klantvraag – klanten kunnen naar een ISO-certificaat vragen of zelfs verplicht stellen. Deelname aan aanbesteding/ tender – een ISO-certificaat kan verplicht worden gesteld als een organisatie mee wil doen aan een aanbesteding/ tender, of het overleggen van een ISO-certificaat kan de inschrijving vergemakkelijken waardoor er bepaalde vragen komen te vervallen of de organisatie extra punten ontvangt wanneer zij is gecertificeerd.
 • Hulpmiddel – met een ISO certificaat toont u aan te werken in overeenstemming met de ISO norm.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DE NIEUWE ISO-NORMEN?

In 2015 zijn ISO 9001 en ISO 14001 herzien en gepubliceerd. De voordelen van deze herziening zijn onder andere:

 • De structuur en de basiseisen voor alle ISO-normen worden hetzelfde. Dit maakt het integreren van verschillende managementsystemen gemakkelijker.
 • Door het integreren van verschillende managementsystemen kan de certificatie efficiënter en effectiever verlopen, hiermee bespaart u tijd en geld!
 • De nieuwe ISO normen geven een betere aansluiting op de strategie van de organisatie en sluiten beter aan bij de normale bedrijfsvoering.
 • Risicomanagement en procesbeheersing zijn verankerd in de nieuwe ISO normen.
 • De context van de organisatie zorgt voor niet alleen een interne blik maar ook een externe blik.
 • Leiderschap heeft een belangrijke rol gekregen waar meer van wordt gevraagd.

WAT IS DE HIGH LEVEL STRUCTURE?

De High Level Structure (HLS) is onderdeel van de nieuw gepubliceerde ISO normen 9001 en 14001.
De gedachte achter de High Level Structure (HLS) is dat de voorgaande managementsysteemnormen een grote hoeveelheid overeenkomstige basiseisen hadden. Deze eisen zijn nu samengevoegd en zijn allemaal exact hetzelfde waardoor het integreren van verschillende ISO normen een stuk gemakkelijker wordt. De HLS kan gezien worden als het hart en de motor van een goed geïntegreerd systeem.

Het ISO certificaat kan worden gezien als een efficiënt hulpmiddel voor zowel intern als extern gebruik. Door de internationale erkenning en de toenemende vraag van opdrachtgevers kunt u het onderscheid maken en deze optimaal benutten.